top of page

Mantelzorger

Ik help je door het tijdelijk overnemen van regeltaken om weer in balans te komen.

Dit kan ik doen door verschillende actie, denk daarbij aan:
Informatie verstrekken over verschillende zorgwetten.
Aanvragen doen voor zorg of hulp uit WMO, WLZ of ZVW
Keukentafelgesprekke voorbereiden
Bellen met zorginstellingen
PGB aanvragen
Ordenen van administratie
Uitleg over verlofregelingen
Overleg met jou en je werkgever om een goede balans te houden

Zittend op de bank
bottom of page