top of page

Diensten

Als mantelzorgmakelaar ondersteun ik graag mantelzorgers, werkgevers en zorgprofessionals met als doel de zorg voor de naaste te kunnen volhouden.

Kijk hier onder wat ik voor je kan betekenen.

Uitleg over de kosten en vergoeding worden beantwoord in de veelgestelde vragen

Psycholoog sessie

Mantelzorger

zakelijke Overleg

Werkgever

Een formulier invullen

Zorg professional

Boeken sorteren

Gemeente

Als gemeente ziet u vaak mantelzorgers die de client ondersteunen. Om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken, verplicht de Wmo gemeenten om mantelzorgers actief te ondersteunen. Professionele mantelzorgmakelaars ontlasten de mantelzorgers. Steeds meer gemeenten vergoeden dan ook de inzet van een mantelzorgmakelaar.

De mantelzorgmakelaar is goed thuis in de verschillende wetten (Wmo, Jeugdwet, Wlz) en kent vaak de sociale kaart in de gemeente. Ik geef niet alleen informatie en advies, maar biedt ook praktische hulp. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van zorg, het vinden van de juiste zorgaanbieder, of het bemiddelen tussen zorgaanbieders. Dat is echt een meerwaarde, want veel mantelzorgers lopen juist stuk op alle regeltaken rondom de zorg.
In een paar uur tijd help ik hun de zorgzaken weer op de rails zetten.

Jij bent er om de zorg te verlenen, en het liefste ben je zo min mogelijk met administratieve zaken bezig. Dus neem gerust contact op, ik kan mogelijk een stukje overnemen!

Sommige vragen van je cliënten zijn moeilijk te beantwoorden. Je hebt veel verstand van zorg verlenen, maar de vragen over de inhoud van de zorgwetten zoals vergoedingen, aanvragen of procedures kun je aan een mantelzorgmakelaar toevertrouwen.

En als er een aanvraag voor een cliënt gedaan wordt is het waarschijnlijk ook correct gedaan en bij het juiste loket, wat dubbel werk voorkomt. Denk bijvoorbeeld aan de aanvraag voor PGB, voor veel cliënten een geschikte financieringsvorm.Zal ik dat even van je overnemen?

Een werknemer die in balans is, blijkt productiever. Door goede afstemming is mantelzorg en werk prima te combineren. Zullen we overleggen hoe?

1 op de 5 werknemers is mantelzorger. U zult het waarschijnlijk niet zo snel horen, want de mantelzorger doet gewoon wat die vindt wat die moet doen. 

Hoe maak je mantelzorg op de werkvloer bespreekbaar?

Welke tools kun je daarvoor inzetten?

Past u de WFW, Wet Arbeid en Zorg of Zorgverlof?

Wat zegt uw CAO over mantelzorg of zorgen voor de naaste?

Ik maak graag vrijblijvend een inventarisatie van mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid.

Er komt veel op je af, en een beetje hulp kan je wel gebruiken. Ik ga voor je aan de slag om je te ondersteunen.
Ondersteunen om de dingen te regelen, zoals:

Informatie verstrekken over verschillende zorgwetten.

Aanvragen doen voor zorg of hulp uit WMO, WLZ of Jeugdwet.

Keukentafelgesprekke voorbereiden

Bellen met zorginstellingen

PGB aanvragen

Ordenen van administratie

Uitleg over verlofregelingen

Overleg met jou en je werkgever om een goede balans te houden

Dus zullen we samen even zitten om te kijken wat ik voor je kan betekenen?

bottom of page